On-line Air Quality Conference for Stakeholders in Kosovo

On November 11, 2020, National Institute of Public Health and Millennium Foundation Kosovo organize an on-line Air Quality Conference for stakeholders in Kosovo, within the scope of the project “Supply of project management, air quality information management, behavior change and communication services”, financed by Millennium Challenge Corporation and implemented by NIRAS Consortium. The Conference will… Continue reading On-line Air Quality Conference for Stakeholders in Kosovo

Konferencë Virtuale e Vendimmarrësve për Cilësinë e Ajrit në Kosovë

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe Millennium Foundation Kosovo me datë  11 nëntor 2020, organizojnë Konferencën Virtuale të Vendimmarrësve për Cilësinë e Ajrit në Kosovë. Kjo konferencë organizohet në kuadër të fushëveprimit të projektit “Supply of project management, air quality information management, behavior change and communication services”, financuar nga Millennium Challenge Corporation dhe implementuar nga… Continue reading Konferencë Virtuale e Vendimmarrësve për Cilësinë e Ajrit në Kosovë