Dioksidi i karbonit CO2

Dioksidi i karbonit ose CO2 është një gaz serrë, natyror dhe i padëmshëm në sasi të vogla, por me rritjen e niveleve mund të ndikojë në produktivitet dhe gjumë.
Më së shpeshti prodhohet në ambiente të mbyllura nga ajri që nxjerrim, dhe nivelet e tij përqendrohen në ambiente të mbyllura me më pak ventilim.

CO2 përbëhet nga një pjesë e karbonit dhe dy pjesë të oksigjenit’ është një nga gazrat më të rëndësishëm në sepse bimët e përdorin atë për të prodhuar karbohidrate në një proces të quajtur fotosintezë. Meqenëse njerëzit dhe kafshët varen nga bimët për ushqim, fotosinteza është e nevojshme për mbijetesën e jetës në tokë.

CO2 ndërtohet në atmosferën tonë nga djegia e lëndëve djegëse fosile,dhe ka një efekt ngrohës që mund të ndryshojë klimën e tokës.

Përqendrimet e dioksidit të karbonit në ambiente të brendshme drejtohen nga një kombinim i CO2 në natyrë, frymëmarrja e brendshme dhe shpejtësia e ventilimit të ndërtesës. Përdërsa ndërtesat dhe shtëpitë bëhen më efikase dhe hermetike, kjo do të thotë që do kemi më pak ajër të pastër.

PEN (Peer Educators Network) Community Development Fund – CDF / Embassy of Sweden in Pristina / HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email