Inspekcija na licu mesta na mestu uništenja u Nacionalnom parku Bjeshket e Nemuna na Kosovu

Budući da je kompanija Kelag više puta potvrdio da posluju ispravno i zakonito dok su lokalne ekologe nazivali lažovima, izvršni direktor Rivervatch-a Ulrich Eichelmann potražio je sebe na mestu. Usred nacionalnog parka Kelag je bez dozvole iskopao korito. Ovako izgleda „zelena energija“ Kelaga. Inače, Kelag je morao da ukloni 3 elektrane sa mreže jer nisu… Continue reading Inspekcija na licu mesta na mestu uništenja u Nacionalnom parku Bjeshket e Nemuna na Kosovu

Inspektimi në vendin e shkatërrimit në Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna në Kosovë

Meqenëse kompania Kelag kishte pohuar në mënyrë të përsëritur se ata po veprojnë siç duhet dhe ligjërisht ndërsa i quanin gënjeshtarë ambientalistët lokalë, CEO i Riverwatch Ulrich Eichelmann hodhi një vështrim në këtë vend. Në mes të parkut kombëtar, Kelag pastroi shtratin e lumit pa leje. Kjo është ajo që duket si “energjia e gjelbër”… Continue reading Inspektimi në vendin e shkatërrimit në Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna në Kosovë

On-site inspection at the destruction site in the Bjeshkët e Nemuna National Park in Kosovo

Since the Kelag had repeatedly affirmed that they are operating properly and lawfully while calling local environmentalists liars, Riverwatch CEO Ulrich Eichelmann took a look for himself on site. In the midst of the national park, the Kelag dredged the riverbed without permission. This is what “green energy” of the Kelag looks like.By the way,… Continue reading On-site inspection at the destruction site in the Bjeshkët e Nemuna National Park in Kosovo

Ugljen-dioksid CO2

Ugljen-dioksid je gas koji se sastoji od dela ugljenika i delova kiseonika. To je jedan od najvažnijih gasova na biljkama jer ga biljke koriste za proizvodnju ugljenih hidrata u procesu koji se naziva fotosinteza. Pošto ljudi i životinje zavise od biljaka za hranu, fotosinteza je neophodna za opstanak života na zemlji. Kako se CO2 u… Continue reading Ugljen-dioksid CO2

Carbon Dioxide CO2

Carbon dioxide is a gas consisting of part carbon and parts oxygen. It is one of the most important gases on the because plants use it to produce carbohydrates in a process called photosynthesis. Since humans and animals depend on plants for food, photosynthesis is necessary for the survival of life on earth. As CO2… Continue reading Carbon Dioxide CO2

Dioksidi i karbonit CO2

Dioksidi i karbonit ose CO2 është një gaz serrë, natyror dhe i padëmshëm në sasi të vogla, por me rritjen e niveleve mund të ndikojë në produktivitet dhe gjumë.Më së shpeshti prodhohet në ambiente të mbyllura nga ajri që nxjerrim, dhe nivelet e tij përqendrohen në ambiente të mbyllura me më pak ventilim. CO2 përbëhet… Continue reading Dioksidi i karbonit CO2