Punëtoria “Plani i Mobililitetit Turistik” në Pejë

Punëtoria mbahet me datë 09 dhe 10 nëntor, 2020, online në platformën Zoom. Punĕtoria organizohet nga Eutropian – Vjenë, ConSens Vjenë dhe Lets Do It Peja, në bashkëpunim me Komunën e Pejës, respektivisht Zyrën e Turizmit.

Qasje në ujë të pastër dhe kanalizime

Qasje në energji të pastër dhe të përballueshme