Menaxhimi i Cikit të Projektit

NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom

Danas, 2. novembra 2020. godine, NVO PACT je završila obuku na temu: Upravljanje projektnim ciklusom. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija. Obuka je pokrivala specifične teme u okviru projektnog ciklusa, kao i relevantne alate u razvoju projekata, poput logičkog okvira akcije.

Na osnovu identifikovanih kapaciteta i potreba civilnog društva, kontinuirana izgradnja kapaciteta će pratite kroz treninge i onlajn podučavanje Projektni ciklus i sistem upravljanja projektima sa inkorporiranje LFA kroz logički okvir ma trik, pisanje celokupnog predloga projekata i izveštavanje , tokom SideStep projekta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email