Let’s Cleanup Drin


On October 31 – this Saturday, starting at 11:00 we invite you to join us at the Istog river (which is a tributary of the Drin river), concretely at “Ura e Gurit” in Zallq of Istog Municipality, to clean it from a lot of plastic waste – and what not, that have been thrown there by people with low awareness of environment protection.

Volunteers who want to join us from our offices in Pejton, please confirm your participation by writing to us on our Facebook page or email info@letsdoitkosova.org. Due to the pandemic situation, the number of volunteers will be limited!

The departure of the volunteers from the offices of Let’s Do It will take place at 9:30, while the other volunteer groups who want to join us at the scene, we’ll be waiting for you until the start of the action – at 11:00.

Volunteers are obliged to respect all security measures for protection against COVID-19!

This action is co-organized with the River Cleanup movement, with which Let’s Do It continues to partner in order to organize actions for cleaning rivers in Kosovo, focusing especially on the Drin River.

Ta pastrojmë Kosovën

Më 31 tetor – këtë të shtunë, duke filluar nga ora 11:00 ju presim tek lumi Istog (që është degë e lumit Drin), më saktësisht te “Ura e Gurit” në fshatin Zallq të Istogut, për ta pastruar atë nga mbetjet e shumta plastike – e çfarë jo, që janë hudhur aty nga persona të pandërgjegjshëm.

Vullnetarët të cilët duan të na bashkohen nga zyret tona në Pejton, i lusim që të na konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre duke na shkruar në faqen tonë të Facebook-ut apo ne email-in info@letsdoitkosova.org. Për shkak të situatës me pandeminë, numri i vullnetarëve do të jetë i kufizuar!

Nisja e vullnetarëve nga zyret e Let’s Do It do të bëhet në ora 9:30, ndërsa grupet e tjera vullnetare të cilat duan të na bashkohen tek vendi i ngjarjes i presim deri në fillimin e aksionit – në ora 11:00.

Vullnetarët janë të obliguar të zbatojnë të gjitha masat e sigurisë për mbrojtjen ndaj COVID-19!

Ky aksion bashkëorganizohet me lëvizjen River Cleanup, me të cilën Let’s Do It vazhdon të ketë bashkëpunim me qëllim të organizimit të aksioneve për pastrimin e lumenjve në Kosovë, duke u fokusuar sidomos në lumin Drin.