Ligjërata e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore

Sot Ojq PEN ishin në SHFMU “Iliria” në Komunën e Prishtinës për ligjëratën e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore, në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo”.

Faleminderit të rinjëve dhe të rejave për pjesëmarrje dhe bashkëbisedim mbi energjinë e ripërtëritshme, klubet e gjelbërta, ajrin, ujin, e Tokën.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email