Environment Hub

Ligjërata e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore

Sot Ojq PEN ishin në SHFMU “Iliria” në Komunën e Prishtinës për ligjëratën e trembëdhjetë mbi çështjet mjedisore, në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo”.

Faleminderit të rinjëve dhe të rejave për pjesëmarrje dhe bashkëbisedim mbi energjinë e ripërtëritshme, klubet e gjelbërta, ajrin, ujin, e Tokën.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *