Skip to content
Qeverisja Lokale në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Kuvendi i Kosovës ka miratuar Rezolutën për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe ka themeluar Këshillin për Zhvillim të Qëndrueshëm. Në këtë mënyrë angazhimi për të zhvilluar treguesit e tyre kombëtarë për të ndihmuar në monitorimin e progresit të bërë në qëllimet dhe synimet. Një nga shembujt më të mirë të mekanizmit të tillë është Sistemi i Menaxhimit të Performancës Komunale të Ministrisë së Pushtetit Lokal.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *