Online predavanje o upravljanju otpadom

KSDW u saradnji sa NVO EKOVIZIONI i osnovnom školom SHF&MU “Dr.Ibrahim Rugova ” Podujevë organizovao je online predavanje o upravljanju otpadom.
Tokom predavanja učenici sedmog i osmog razreda imali su priliku da budu informisani o alternativnim praksama upravljanja otpadom i njihovoj potencijalnoj ulozi i doprinosu čistijoj životnoj sredinu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email