Ligjeratë online për menaxhimin e mbeturinave


KSDW në bashkëpunim me OJQ EKOVIZIONI dhe shkollën fillore
SHF&MU “Dr.Ibrahim Rugova ” Podujevë organizoi një ligjëratë online për menaxhimin e mbeturinave.

Gjatë ligjeratës, studentët e klasave të shtata dhe të teta patën mundësinë të informohen mbi praktikat alternative të menaxhimit të mbeturinave dhe rolin ose kontributin e tyre të mundshëm për një mjedis më të pastër.


Facebook
Twitter
LinkedIn
Email