EC Ma Ndryshe ka filluar sesionet informuese për aktivizmin mjedisor

EC ka takuar sot nxënësit e shkollës së mesme e lartë teknike “11 Marsi” në Prizren me qëllim të informimit të tyre mbi rëndësinë dhe mënyrat e aktivizmit për mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu gjatë këtij takimi është prezentuar puna dhe projektet e EC, në veçanti projekti “Human Rightivism”.

Ky aktivitet mbështetet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar, (Sida) përmes Programit të saj “Human Rightivism” që implementohet nga Community Development Fund – CDF.

Community Development Fund – CDF
Embassy of Sweden in Pristina
HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email