Skip to content
Let's talk about food waste

Për nderë të Ditës Ndërkombëtare (inaguruese) të Ndërgjegjësimit mbi Humbjet dhe Mbeturinat Ushqimore, Fondacioni Jeshil sot ka zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese në Sheshin Nëna Terezë me qytetarët e Prishtinës.

Kjo fushatë është zhvilluar në kuadër të projektit Let’s Talk About Food Waste i cili synon të iniciojë një dialog publik të udhëhequr nga komuniteti dhe palët e tjera të interesuara në Kosovë mbi ndikimet socio-ekonomike, politike dhe mjedisore të Mbeturinave Ushqimore dhe pilotimin e zgjidhjeve inovative për këtë problem. Projekti Let’s Talk About Food Waste zbatohet nga Fondacioni Jeshil në kuadër të konzorciumit të projektit Human Rightivism i cili mbështetet nga Qeveria Suedeze dhe menaxhohet nga Community Development Fund.

Vegëza…