Hidrocentralet në Kosovë, funksioni i tyre dhe kërcënimi që ja bëjnë mjedisit

Kohët e fundit, ne shpesh jemi ballafaquar me kërkesën për krijimin e hidrocentraleve në shumë rajone të ndryshme të vendit tonë.
Njerëzit që jetojnë në atë rajon janë fuqimisht kundër krijimit të hidrocentraleve.
Megjithëse hidrocentralet konsiderohen si energji të rinovueshme, ato mund të shkaktojnë shumë probleme mjedisore në rajon

🆘

Hidrocentrali ka aftësinë për të gjeneruar energji elektrike pa lëshuar gazra sere por
Sidoqoftë, ai gjithashtu mund të

❌

shkaktojë kërcënime mjedisore dhe sociale,

❌

të tilla si habitati i dëmtuar i jetës së egër,

❌

dëmtimi i cilësisë së ujit,

❌

pengimi i migrimit të peshqve dhe përfitimet

❌

e zvogëluara të rekreacionit të lumenjve./greenact kosova

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email