Raport vjetor per Gjendjen e ajrit 2019

Raporti ofron një vlerësim të bazuar në të dhënat ekzistuese nga sistemi i monitorimit të cilësisë së ajrit dhe të dhënave për emisionet nga operatorët ekonomik dhe burimet tjera të ndotjes.

Download PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email