Raport vjetor per Gjendjen e ajrit 2019

Raporti ofron një vlerësim të bazuar në të dhënat ekzistuese nga sistemi i monitorimit të cilësisë së ajrit dhe të dhënave për emisionet nga operatorët ekonomik dhe burimet tjera të ndotjes. Download PDF

Hidrocentralet në Kosovë, funksioni i tyre dhe kërcënimi që ja bëjnë mjedisit

Kohët e fundit, ne shpesh jemi ballafaquar me kërkesën për krijimin e hidrocentraleve në shumë rajone të ndryshme të vendit tonë.Njerëzit që jetojnë në atë rajon janë fuqimisht kundër krijimit të hidrocentraleve.Megjithëse hidrocentralet konsiderohen si energji të rinovueshme, ato mund të shkaktojnë shumë probleme mjedisore në rajon Hidrocentrali ka aftësinë për të gjeneruar energji elektrike… Continue reading Hidrocentralet në Kosovë, funksioni i tyre dhe kërcënimi që ja bëjnë mjedisit

Qytetarët kërkojnë nga Ministri të tregojë “dorën e shtetit” në rastin e Kelkos-it

Të hënën me 21 shtator, një grup prej 9 qytetarëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile kërkuan nga Blerim Kuçi të ndal degradimin e tokës, ujit dhe natyrës në Grykën e Deçanit ku po operon kompania Kelkos Energy.  Në këtë takim ishin përfaqësues nga organizatat që mirren me mbrojten e ambientit dhe të ujërave si Pishtarët,… Continue reading Qytetarët kërkojnë nga Ministri të tregojë “dorën e shtetit” në rastin e Kelkos-it