A i dini përfitimet e mbjelljes së pemëve?

A i dini përfitimet nga mbjellja e pemëve?
Pemët urbane mund të ndihmojnë në zbutjen e disa prej ndikimeve negative dhe pasojave sociale të urbanizimit. Pemët ndihmojnë në uljen e emetimeve të karbonit duke ndihmuar në ruajtjen e energjisë. Vendosja e pemëve rreth ndërtesave mund të zvogëlojë nevojën për kondicioner të ajrit deri më 30 % dhe mund të ulë faturat e ngrohjes gjatë dimrit deri në 50 %.
Këtu janë disa mënyra të cilat kontribuojnë për t`i bërë qytetet të qëndrueshme.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email