Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë prioritet i përhershëm e edhe gjatë pandemisë

Prishtinë, 11 gusht – Kryetarja e Kuvendit, Vjosa Osmani-Sadriu, bashkë me grupin e
deputetëve të përbërë nga Albena Reshitaj dhe Haxhi Avdyli nga Komisioni për Shëndetësi
dhe Mirëqenie Sociale, si dhe Hajrulla Çeku nga Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim
Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis, vizituan sot Komunën e Mitrovicës së Jugut, në kuadër të
turit të ‘Vizitave të Gjelbra’.
Pas vizitës në Komunën e Obiliqit, kjo është vizita e dytë në terren e cila ka për qëllim që
përmes diskutimit të drejtpërdrejtë me qytetarët, të kuptohen nga afër dhe në mënyrë
përmbajtësore sfidat mjedisore e rrjedhimisht edhe ato shëndetësore me të cilat
ballafaqohen qytetarët në komunat e Kosovës.
Vizita filloi me takimin e përfaqësuesve të Kuvendit me Kryetarin e Komunës, z. Agim
Bahtiri, gjatë të cilit takim u diskutua për projektet e realizuara në fushën e mbrojtjes së
mjedisit, por edhe për sfidat e lindura gjatë pandemisë, si dhe masat e reja të ndërmarra
për adresimin e situatës me pandemi.
Në takimin e mbajtur me qytetarët, i cili, për shkak të rrethanave me pandeminë, është
kufizuar në një numër të reduktuar të qytetarëve, ishin prezentë përfaqësues të grupeve
rinore, organizatave që merren me çështje të mjedisit, si dhe përfaqësues të diasporës.

Me këtë rast, Kryetarja Osmani theksoi që: “Mjedisi nuk duhet të jetë prioritet vetëm në ditë
dhe në javë të caktuara. Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë prioritet i përditshëm i të gjithëve,
qoftë i politikanëve apo qoftë i qytetarëve. Në Kosovë numri i qytetarëve që vdesin për
shkak të mjedisit të ndotur, në veçanti nga ajri i ndotur, është vërtet i madh. Duhet të
kuptojmë përfundimisht që shëndeti ynë është ngushtë i lidhur me shëndetin e mjedisit që
na rrethon, andaj, nëse nuk sigurohemi të mbrojmë të parën atëherë rrezikojmë edhe të
dytën. Një dëshmi aktuale e kësaj është edhe pandemia me të cilën po ballafaqohemi e që
ka konfirmuar lidhjen e ngushtë që ka njeriu me natyrën”.
Nga Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Albena Reshitaj dhe Haxhi Avdyli
theksuan se përveç angazhimit të institucioneve, është e nevojshme të mobilizohen edhe të
rinjtë të cilët me kontributin e tyre shkencor mund të ndihmojnë që politikat mjedisore si dhe
ato shëndetësore, të jenë të bazuara në statistika dhe evidencë të mjaftueshme nga terreni.
Në këtë drejtim, Hajrulla Çeku nga Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural,
Infrastrukturë dhe Mjedis, theksoi se qytetarët kanë rol tejet të madh në atë se si do të
zhvillohen politikat mjedisore në vend, duke qenë vigjilentë ndaj veprimeve të politikbërësve
dhe duke kërkuar llogaridhënie nga ta për angazhimin apo mos angazhimin e tyre në këtë
drejtim.
Në takim, qytetarët u njoftuan edhe për inicimin e formimit të një komisioni hetimor për
menaxhimin e lumenjve dhe kryesisht për ndërtimin e hidrocentraleve, të cilat po e
dëmtojnë në mënyrë serioze mjedisin në pjesë të ndryshme të Kosovës.
Takimi u mirëprit nga qytetarët e Komunës së Mitrovicës së Jugut, të cilët folën për
shqetësimet e tyre në lidhje me mjedisin në atë komunë si dhe propozuan nisma të
ndryshme që do të duhet të mbështeteshin edhe nga Kuvendi.
Në mes tjerash u trajtua me vëmendje të veçantë çështja e ndotjes industriale dhe
mostrajtimi i duhur i mbeturinave industriale, që drejtpërdrejtë po afekton shëndetin e
qytetarëve, e sidomos të pakicave në hapësira të caktuara të Komunës së Mitrovicës së
Jugut.
Ndërsa, qytetarët shfrytëzuan rastin që të flasin edhe për nevojën për gjelbërim të
hapësirave, promovim të riciklimit dhe luftimin e përdorimit të qeseve të plastikës, por edhe
nevojën për bashkëpunim më të thellë në mes të nivelit lokal dhe qendror, për adresim të
përbashkët dhe më adekuat të sfidave mjedisore.
Pas takimit me qytetarët, përfaqësuesit e Kuvendit vizituan edhe Fafos-in, për të diskutuar
mbi sfidat e lindura nga mostrajtimi i duhur i mbeturinave industriale.
‘Vizitat e gjelbra’ do të vazhdojnë edhe në komuna të tjera të Kosovës në muajt në vijim.


“http://ekonomia-ks.com/sq/politike/mbrojtja-e-mjedisit-duhet-te-jete-prioritet-i-perhershem-e-
edhe-gjate-pandemise”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email