Dialogu mbi Mbeturinat Ushqimore

Sa mendoni që është i rëndësishëm ndërgjegjësimi i qytetarëve lidhur me efektet e
Mbeturinave Ushqimore?

Sa mendoni që është i rëndësishëm ndërgjegjësimi i qytetarëve lidhur me efektet e
Mbeturinave Ushqimore?

https://www.facebook.com/letstalkaboutfoodwaste/photos/a.107366901094452/107356981095444

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email