Dialogu mbi Mbeturinat Ushqimore

Sa mendoni që është i rëndësishëm ndërgjegjësimi i qytetarëve lidhur me efektet eMbeturinave Ushqimore? Sa mendoni që është i rëndësishëm ndërgjegjësimi i qytetarëve lidhur me efektet eMbeturinave Ushqimore?

Tabela e rezultateve të eko-inovacionit dhe indeksi i eko-inovacionit

Tabela e rezultateve të Eko-Inovacionit (Eco-IS) dhe Indeksi i Eko-Inovacionit ilustrojnëperformancën e eko-inovacionit në të gjithë Shtetet Anëtare të BE-së. Ata synojnë tëkapin aspekte të ndryshme të eko-inovacionit duke aplikuar 16 tregues të grupuar në pesëdimensione: inputet eko-inovative, aktivitetet eko-inovacione, rezultatet e eko-inovacionit, efikasitetin e burimeve dhe rezultatet socio-ekonomike. Indeksi i Eko-Inovacionit tregon se sa… Continue reading Tabela e rezultateve të eko-inovacionit dhe indeksi i eko-inovacionit

Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë prioritet i përhershëm e edhe gjatë pandemisë

Prishtinë, 11 gusht – Kryetarja e Kuvendit, Vjosa Osmani-Sadriu, bashkë me grupin edeputetëve të përbërë nga Albena Reshitaj dhe Haxhi Avdyli nga Komisioni për Shëndetësidhe Mirëqenie Sociale, si dhe Hajrulla Çeku nga Komisioni për Bujqësi, Pylltari, ZhvillimRural, Infrastrukturë dhe Mjedis, vizituan sot Komunën e Mitrovicës së Jugut, në kuadër tëturit të ‘Vizitave të Gjelbra’.Pas vizitës… Continue reading Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë prioritet i përhershëm e edhe gjatë pandemisë

Lumi i Shalës, vendi më i vizituar i kësaj vere e turpshme në çfarë gjendje u shndërrua nga mbeturinat!

Ku përfundojnë mbeturinat e pajisjeve mbrojtëse dhe mbetjet medicinale për

COVID-19? Stafi mjekësor dhe organizatat e ndryshme joqeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanëshprehur shqetësimin e tyre për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dheprodukteve mjekësore, që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë meCOVID-19, në ambiente të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për përdorimin e maskave dhe dorezave… Continue reading Ku përfundojnë mbeturinat e pajisjeve mbrojtëse dhe mbetjet medicinale për

Bëhet shenjëzimi i rezervateve strikte të natyrës!

14.08.2020- Duke marrë për bazë rëndësinë që kanë Rezervatet Strikte të Natyrës për mbrojtën e vleravenatyrore, ekosistemeve të rralla dhe llojeve të veçanta të florës dhe faunës, Agjencia për Mbrojtjen eMjedisit të Kosovës, konkretisht Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, gjatë vitin 2020, në kuadër tëprojektit për shenjëzimin e zonave të mbrojtura ka bërë… Continue reading Bëhet shenjëzimi i rezervateve strikte të natyrës!

Raporti vjetor per gjendjen e ajrit 2019